P-däck bakom Stadshuset i Södertälje

P-däcket bakom Stadshuset i Södertälje upphandlades inte på rätt sätt. Foto: Södertälje kommun

Direktupphandling

Södertälje köpte in utan avtal eller upphandling

12 November 2020

Konkurrensen sattes ur spel på Södertälje kommun köpt in entreprenad till ett parkeringshus, utan avtal eller upphandling.

Direktupphandlingen var otillåten. Det visar den utredning som Södertälje kommun låtit göra av inköpet av byggentreprenad av parkeringshuset Pilen 2, som ligger direkt bakom stadshuset.

Kostnaden mer än fördubblades

Utredningen (pdf) visar att inköpet gjorts utan konkurrensutsättning, utan att följa kommunens egna regler för direktupphandling och utan att något giltigt avtal upprättats. Dessutom blev kostnaden mer än dubbelt så hög – 43, 8 miljoner kronor istället för det ursprungliga riktpriset på cirka 20 miljoner kronor.

– Så får det absolut inte gå till, säger Rickard Sundbom, stadsdirektör i Södertälje kommun i ett pressmeddelande.

Han pekar dock på att ingen personligen vunnit på affären, men konstaterar samtidigt att Södertälje kommun utsatts för allvarliga risker och inte upphandlat ett omfattande projekt så att det blivit konkurrensutsatt.

Klumpsumma för inköp

Det var för ett år sedan som stadsdirektören lät konsultföretaget PwC utreda eventuella fel begångna i samband med parkeringsdäckets upphandling. Rapporten har samlat underlag från projektstarten 2017 till september 2020.

Nu lanserar kommunen flera åtgärder. Bland annat kommer att se kommunen se över investeringsprocessen, var beslut ska tas och vilka beloppsgränser som ska gälla. Hittills har politikerna gett samhällsbyggnadskontoret en klumpsumma på ett antal miljoner för investeringsprojekt och bara krävt ett tjänstemannabeslut inför för projektstart. Nu kommer politikerna att ges större insyn för att säkerställa att allt kommer att gå rätt till i fortsättningen.

Kortfattat går åtgärderna ut på att säkerställa:

  • Rätt kompetens på alla viktiga funktioner.
  • Tydliga rutiner och arbetssätt.
  • En bra och säker struktur för uppföljning och kontroller.
  • De rätta förutsättningarna för att alla medarbetare ska kunna utföra sin arbetsuppgift på ett korrekt sätt.

Taggar i artikeln

Direktupphandling Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Direktupphandling Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Direktupphandling Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Direktupphandling Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler