Snöröjning

Snöröjning. Foto: Holger.Ellgaard

Smartare snöröjning när Växjö upphandlar innovativt

20 September 2021

Under 2020 började Växjö kommun med ett för dem nytt sätt att upphandla – på innovationspartnerskap istället för en färdig produkt eller lösning. Snart drar den ”smarta snöröjningen” igång som är ett av tre tilldelade innovationskontrakt.

När Växjö kommun förra året gick ut med en inbjudan att delta i innovationsupphandlingen gällande snöröjning fick man in hela 11 intressenter, vilket var över förväntan. I nästa anbudsskede deltog 4 företag och så småningom valdes företaget Klimator.

Optimering av snöröjning

Gemensamt har man som mål att utveckla en ny digital tjänst för optimering av snöröjning och halkbekämpning.

– Innovationspartnerskapen upphandlas inom EU-projektet Diaccess. Där har det jobbats mycket med att sprida information i förväg och tack vare det tror jag att fick så stort intresse, säger Magnus Bringhed, upphandlare på Växjö kommun.

Fler innovativa upphandlingar

Innovationsupphandlingsprojektet Diaccess består av många utmaningar, hittills smart snöröjning och halkbekämpning, smarta värmesystem, behovsanpassad tömning av sopkärl och matdistribution.

– Vi har tilldelat en lösning för sophämtning i flerfamiljshus där insamling/tömning ska baseras på fyllnadsgraden istället för statiska scheman med bestämda tidsintervaller. Vi kommer också att titta på hur vi kan förbättra matdistributionen med syfte att förbättra välmående hos de kommuninvånare som får sin mat från oss på kommunen, säger Magnus Bringhed.

Smart snöröjning

Tanken med den ”smarta snöröjningen” är att göra arbetet mer effektivt, billigare och med ett bättre slutresultat. Med hjälp av sensorer kommer man kunna säkerställa att insatserna görs där de verkligen behövs, baserat på aktuell data istället för mer generella prognoser. Tidigare har halkbekämpning och snöröjning bland annat bestämts utifrån visuella kontroller, erfarenhet, temperaturnivåer och uppskattat snödjup, vilket kan resultera i svårighet att säkerställa att rätt beslut för säkra vägar tas varje gång. Förhoppningen med den smarta snöröjningen är att kunna optimera både bemanning och maskiner och sätta in resurser där behoven är som störst.

– Det här kan bli ett komplement till de befintliga snöröjningskontrakten som vi har som gör att de kan jobba smartare, säger Magnus Bringhed, upphandlare på Växjö kommun.

Kan säljas till andra kommuner

Leverantören kommer kunna kommersialisera lösningen som tas fram tillsammans med kommunen och sälja till andra kommuner och beställare så småningom.

Växjö kommun fick själva ”uppfinna hjulet” kring hur och vad som skulle upphandlas eftersom innovationspartnerskap fortfarande är ett relativt nytt sätt att jobba på. Upphandlingsmyndigheten har visat stort intresse för Växjö kommuns projekt. Upphandlingarna väljer lösning utifrån de tre kriterierna genomförbarhet, effekt och affärsmässighet.

– Målet är att få lösningar som lever kvar i verksamheten och som förbättrar vårt arbete, samtidigt som det ger Växjöborna bättre service, säger Magnus Bringhed.

Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler