Seriositetskontroll – Ett enkelt stöd för effektivare offentliga inköp

Resultatet blir en bättre inköpsstyrning där köp görs utifrån givna regler och styrdokument. Effekten blir bland annat färre köp från oönskade leverantörer och ökad avtalstrohet genom matchning mot befintliga avtal. Tjänsten erbjuder även möjlighet till egna spärrlistor och möjlighet för bevakning.