Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. Foto: Pressbild Byggföretagen

Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

29 September 2021

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera. Branschorganisationen uppmanar beställare i alla led att ställa och följa upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

Att det byggs som aldrig förr i Sverige är positivt på många sätt, men det finns också en baksida, konstaterar Byggföretagen.

Den gynnsamma byggkonjunkturen har nämligen fört med sig lycksökare som inte har i branschen att göra menar branschorganisationen, och pekar på flera rapporter (som du hittar i slutet av texten) som alla tyder på ett ökat fusk i samhällsbyggnadssektorn. Det kan till exempel röra sig om misstänkt skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen.

Uppföljning nyckeln till framgång

– Bollen ligger hos beställare i alla led skulle jag vilja säga i den här frågan. Nyckeln till framgång i det här är uppföljningar; att det man kommit överens om verkligen genomförs och att man ställer krav som på till exempel kollektivavtalsliknande villkor i sina upphandlingar, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Problemen finns i byggprocessens alla led. Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser – utan att kontrollera om rådande lagar och regler följs.

Stort ansvar hos beställaren

– Stora beställare har ett stort ansvar brukar jag säga, till exempel på att ställa rimliga och relevanta kvalificeringskrav kring teknisk kompetens och referensprojekt men också kontrollera att företaget följer lagar och regler kring skatter och liknande. Sedan har man också ett stort ansvar som beställare att följa upp att entreprenören följer de krav som ställts under projektets gång, det behöver in i det löpande struktureringsarbete som görs under ett byggprojekt. Vi har tagit fram handledningar till offentliga beställare där de kan få stöd i vad de ska tänka på vid upphandlingar, säger Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten på Byggföretagen.

Uppmanar till nolltolerans

Byggföretagen har nyligen gått ut med en rad uppmaningar till svenska myndigheter och beställare. De har också tagit fram handledningen "Viktigt på riktigt – Handledning för offentliga beställare" (pdf).

De har också skrivit debattartiklar där de bland annat formulerat att: ”Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Det är de schyssta byggarna som ska premieras. Bara så kan vi rusta landet för framtiden”.

Byggföretagen uppmanar:

  • Svenska myndigheter att intensifiera arbetet med att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.
  • Att beställare i alla led av byggrelaterade tjänster ställer och följer upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.
  • Det ska vara enkelt att göra rätt. Ett hjälpmedel för att det ska vara lätt är den nya sajten schysstabyggare.se. En samlingssajt där alla som vill anlita en schysst byggare kan hitta ett lokalt företag som har kollektivavtal, följer lagar och regler samtidigt som de lever upp till Byggföretagens medlemskriterier. Vi är övertygade om att sajten är ett ovärderligt steg i arbetet för en byggbransch fri från fusk.
  • I synen på fusket i byggbranschen är vi många som är överens: Svenska lagar och regler ska vara en självklarhet samtidigt som konkurrensen företag emellan måste ske på lika villkor.

Kvalitetsstämpel

Erik Ranängen påtalar också branschorganisationernas viktiga roll för en sund konkurrens.

– Ett medlemskap i Byggföretagen är en kvalitetsstämpel, då kan man som beställare känna sig trygg med att man anlitar ett företag som är kontrollerat och som uppfyller de kriterier som vi ställer gäller att göra rätt för sig med skatter och säkerhet bland mycket annat, fortsätter Erik Ranängen.

Han upplever att många offentliga beställare har tagit emot Byggföretagens uppmaningar väl och att viljan finns att jobba vidare för att komma bort från fusket i byggbranschen.

Mer att läsa

https://byggforetagen.se/sund-konkurrens-kunskapsbank/

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/09/Sund-konkurrens-i-byggbranschen-En-forskningsantologi.pdf

https://www.byggmarknadskommissionen.se/

Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler