Om PublicInsight

Vi skapar en tillgänglig offentlig marknad

Den offentliga affären är grunden för en modern välfärd. Det som behövs är konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den offentliga affären av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel.

Vi på PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer.

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens.

Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att intresset för den offentliga marknaden är rekordstort.

Vi strävar därför efter att korta ner vår etableringsfas och lanserar ett par av PublicInsights tjänster i början av 2021. Samtidigt arbetar vi med att inhämta insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.

En offentlig affär där kompetens, tillgång och efterfrågan matchas, skapar bättre och mer värdefulla affärer till en fungerande modern välfärd.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ett ekosystem av tjänster

PublicInsights ekosystem erbjuder leverantörer en genväg till den offentliga affären. Väl där skapar vi leveransmöjligheter och kunskapsövertag för våra kunder. Det gör att vi får en attraktiv och dynamisk offentlig marknad som blir lönsam för aktörerna och samhället

Köparna: Högre kvalitet och trygghet ger ett effektivt nyttjande av skattemedel

Leverantörerna: Vi skapar affärsmöjligheter, stärker företags förmåga att lämna anbud och hjälper nya aktörer in på marknaden

Vi på PublicInsight

PublicInsight’s key employees are a mix of former employees who have chosen to return, customers who have chosen to change sides and some who have been with the sister company DoubleCheck and our founder Fredrik Tamm for several years.

Något vi har gemensamt är att vi ser behovet av en bättre fungerande offentlig marknad där vi medborgare får nytta för varje skattekrona som spenderas. Vi tror att PublicInsight kommer bidra till detta genom att erbjuda våra kunder hjälp att göra bättre offentliga affärer. 

Lars Albinsson 
AI Innovator and Creative Director
E-mail
+ 46-70 592 70 45

Pelle Asplund
CPO
Email
+ 46-70-759 13 61

Björn Bergström

Björn Bergström
Business and Procurement Law
E-mail
+ 46-70-508 47 68

Anna Bostedt
Finance Manager
E-mail
+ 8-503 898 10

Jenny Fast
Business Maker
Email
+ 46-72-877 50 19

Petter Larsson
Chairman of the Board
E-mail
+ 46-70-876 86 11

Fredrik Tamm
President and CEO, Strategic Advisor
E-mail
+ 46-70-712 43 57

Jannica Tihane
Business Maker
Email
+ 46-70-715 59 82

Amanda Scott
Project Manager Communication
Email
+ 46-70-736 42 33

Erik Säfvenberg
Editor (BI) and Business Coordinator
E-mail
+ 46-72-236 26 00