”Låt städer få stänga ute dieseldrivna lastbilar”

03 June 2021

Den här artikeln är baserad på en händelse som fångats upp av vår omvärldsbevakningstjänst, läs originalartikeln här.

Svenska Dagbladet skriver tisdag 1 juni en artikel med rubriken “Låt städer få stänga ute dieseldrivna lastbilar”.

Vidare rapporterar Svenska Dagbladet att: “Miljözonsreglerna bör ändras så att kommuner kan förbjuda dieseldrivna lastbilar utan att det påverkar person bilarna.”

“Göteborg, Stockholm och Malmö var 1996 först i världen med att införa miljözoner för tunga lastbilar och bussar.”

För personbilar är Sverige nu bäst i EU med 4 procent av fordonsflottan som är elektrifierad, och introduktionen av elbussar har också tagit ordentlig fart tack vare upphandlingskrav från våra kollektivtrafik myndigheter.

SVT

Anlitade expert – bröt ändå mot upphandlingsreglerna

Anlitade expert på upphandling – sen bröt kommunen mot upphandlingsreglerna

omni.se

Utländska aktörer oroar inför t-baneupphandling

Utländska aktörer oroar inför t-baneupphandling

Inköpsrådet

Hållbar upphandling bevisat effektiv

Hållbar upphandling bevisat effektiv