Lars Hemmingsson, branschutvecklingschef på Maskinentreprenörerna.

Lars Hemmingsson, branschutvecklingschef på Maskinentreprenörerna. Foto: Pressbild

”Light-upphandlingar” ska att öppna för mindre företag

17 September 2021

Storleken och komplexiteten på förfrågningsunderlagen från Trafikverket gör det många gånger svårt för de mindre företagen att vara med och räkna på jobben. Nu håller Trafikverket i Göteborg på att utforma ett ”light-underlag”.

Stora och komplexa upphandlingar stänger ute många små företag. Nu ska Trafikverket prova en ny metod som ökar möjligheter för även de små att vara med i upphandlingarna.

Få in fler anbud

– Vi har diskuterat frågan länge med tillsammans med Trafikverket och de är lyhörda för att få in fler anbud, samtidigt som det inte är lätt att få till förändring i en så stor organisation där kravställningarna hela tiden ökar. Det är svårt att hitta en bra balans, säger Lars Hemmingsson, branschutvecklingschef på Maskinentreprenörerna.

Han vill att branschorganisationens 4 000 medlemmar ska få möjlighet att komma in tidigare i ledet för att kunna nå bättre lönsamhet i sitt arbete men också för att främja konkurrensen på marknaden.

Passa för mindre entreprenörer

– Det pågår just nu ett arbete på Trafikverket i Göteborg, där man ska testa en slags ”light-upphandling” som ska vara utformad för att passa en mindre entreprenör att vara med och räkna på. Vi vet ännu inte vilken typ av jobb det avser, men har regelbundna avstämningar med myndigheten och ser fram emot att följa det här arbetet, säger Lars Hemmingsson.

Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler