Lina Skandevall, Företagarna.

Jämställdhet

Kravställning en av många vägar till strukturförändring

02 March 2021

Allt färre kvinnor väljer att starta företag och oftast i mindre skala än män enligt en färsk rapport. Upphandling kan vara ett verktyg för att ändra denna utveckling.

En färsk rapport (pdf) som tagits fram av Europe Enterprise Network (EEN), Almi Mälardalen och Företagarna, på uppdrag av Tillväxtverket, visar att allt färre kvinnor väljer att starta företag och oftast i mindre skala än män. För att vända den nedåtgående trenden behövs en djupare förståelse för hur kvinnor driver företag och deras förhållningssätt till finansiering och tillväxt.

–  Trots den starka självbilden att Sverige är ett av världens jämställda länder står sig kvinnors entreprenörskap lågt i förhållande till andra länder. Nu behövs krafttag från politiker, riskkapitalister, banker och företagarorganisationer för att fler kvinnor ska starta, driva och skala upp sin verksamhet, säger Theresa Ryberg, Head of Office, EEN Stockholm Mälardalen.

Förlegad bild

Lina Skandevall, expert på kvinnors företagande, Företagarna, pekar på stereotypa bilder företagare och företagande.

– Det mest slående resultatet i rapporten är att det i samhället finns en förlegad bild av företagare och företagande som inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Åtminstone inte om vi ser till hur kvinnor driver företag idag. Den här stereotypa bilden av företagaren utgör ett hinder för att fler kvinnor ska starta företag och för att kvinnor som driver företag ska kunna växa och utvecklas i den takt och på det sett som de önskar.

Jämställdhetskrav i upphandling

Hon anser att det inte är kvinnors företagande som ska förändras. Det är systemen.

– Att införa jämställdhetskrav i upphandlingar kan vara en av många vägar till en strukturförändring. Dock är frågan mer komplex än så. Om upphandlande myndigheter börjar ställa nya typer av krav och marknaden inte har hunnit anpassa sig kan det slå ut många företag, inte minst i det lokala näringslivet. Det är viktigt att inte tvångsinföra insatser som kan leda till färre anbud och en onödig polarisering, anser Lina Skandevall.

– Det kräver ett politiskt intresse för att implementera jämställdhetsfrågor även i offentlig upphandling. Det är med andra ord hundra procent politik eftersom ett sådant krav inte är en förutsättning för att kunna göra offentliga inköp, fortsätter hon.

Kan bidra till samhällsmål

Enligt Lina Skandevall kan ett jämställdhetsperspektiv få marknaden att reagera eftersom det inte nödvändigt är knutet till kontraktsföremålet eller gynnar den offentliga affären.

– Självklart ska den offentliga sektorn bidra till vissa samhällsmål – det ser vi som positivt. Skattemedel ska spenderas på bästa sätt. Initialt kommer säkert en del företag att inte kunna vara med och lämna anbud, men över tid kommer säkert marknaden att anpassa sig vilket gör att det här kan vara ett effektivt styrmedel, säger Linda Skandevall och fortsätter:

– Initiativet är bra utifrån att man bedömer att det är behövligt att komma till bukt med en jämställdhetsproblematik. Men som sagt, då måste man ha med sig branschen så att man inte kravställer för mycket och i slutänden står utan någon som kan lämna anbud. Syftet med LOU är att öppna upp, inte döda konkurrensen, säger hon.

Försiktiga med finansiering

En annan aspekt som tas upp i undersökningen visar att kvinnor som driver företag är relativt försiktiga med extern finansiering, framförallt vad gäller lån. Drygt två av fem har aldrig sökt extern finansiering, de flesta med anledningen att man vill växa organiskt eller att de använt egna medel att finansiera tillväxten med. Något som även bekräftas av Almi som får in många fler låneansökningar från män än kvinnor.

Rapporten fastslår att det behövs ett nytt sätt att arbeta på för att kapitalet ska nå fler kvinnor som driver företag. Banker, stödorganisationer för företag och andra finansiärer måste samarbeta för att skapa riktade insatser för kvinnor som driver företag.

– Vi behöver fler växande företag som drivs av kvinnor. Men för att det ska bli verklighet behöver vi som investerar i företag förstå hur kvinnor som driver företag ser på finansiering, vilka hinder som finns och hur dessa hinder elimineras, säger Carina Lahall, Almi Mälardalen.

Slutligen pekar Lina Skandevall på Företagarna på offentlig upphandling som ett jämställt sätt att göra affärer på.

– Vid upphandlingar är det krav som ska uppfyllas och pris som ska bedömas. Jämför det med pitcher inför investerare – då bedöms så många fler aspekter och forskning visar att det finns risk att bakomliggande fördomar om kvinnor vs män påverkar beslutet. På så sätt är offentliga upphandlingar ett jämställt sätt att göra affärer på, säger Linda Skandevall.

Jämställdhet Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Jämställdhet Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Jämställdhet Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Jämställdhet Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler