Mats Andersson, regionchef på Svenskt Näringliv i Västerbotten.

Mats Andersson, regionchef på Svenskt Näringliv i Västerbotten. Foto: Ernst Henry Photography AB

Kommunens vann anbud med halva priset

23 September 2021

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom gata-park. Samtliga av dessa vanns dock av kommunen själva. Kommunens anbud låg under halva priset från det högsta anbudet som kommit in.

Trots konkurrensutsättningen med syfte att stärka näringslivet blir det inga privata företag som kommer utföra gatu-och parkarbeten i kommunen.

Kommunen vann alla upphandlingar

Kommunen vann nämligen samtliga fyra upphandlingar – och när det gäller grönyteskötsel var kommunens prislapp bara hälften av det högsta anbudet och 1,3 miljoner lägre än det näst lägsta anbudet som kommit in.

Karin Gottfridsson, enhetschef på gatu- och parkenheten i Lycksele kommun, förklarar det hela med att kommunen inte behöver göra någon vinst och därför kan hålla ett lägre pris.

– Vi har tittat tillbaka genom åren, och utgått från den tid som vi lägger ner på det här, och som vi redovisat tidigare. Vi har tagit med maskinkostnader och avskrivningar, en maskinkalkyl är framtagen och personalkostnader, säger Karin Gottfridsson till Västerbottens-Kuriren.

Kommunen har "armada av gräsklippare"

Några större vinster hade dock inte anbudsgivaren FA Teknik AB räknat med – ändå låg deras anbud på dubbla priset mot kommunens.

Företagets ägare Anders Linder säger att tanken med deras anbud var att bredda verksamheten i företaget. Han säger också att om företaget redan haft gräsklippare i sin maskinpark kunde prisbilden ha blivit en annan, men nu räknas inköp av dessa med i anbudet och därför hamnade anbudet på 6,8 miljoner mot kommunens 3,4 miljoner.

– Spontant har det väl att göra med att kommunen redan sitter på alla grejer och inte behöver göra några investeringar. Hade vi suttit med en armada av gräsklippare hade det varit en annan sak, men nu måste vi ju investera i maskiner. Fast man tänker väl att kommunen borde hamna i den sitsen också, säger Anders Linder till Västerbottens-Kuriren.

Kommunalråd nöjd med upphandlingen

Lycksele kommuns kommunalråd är nöjd med upphandlingarna och uppger för Västerbottens-Kuriren att kommunen inte ”hänger läpp” för att det inte kommer in privata aktörer.

– Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi velat sträcka ut handen mot näringslivet och låta privata entreprenörer lägga anbud. Vi har ju tidigare fått mycket kritik för att de haft svårt att konkurrera med kommunal verksamhet. Här valde vi ju också att konkurrensutsätta och ge möjlighet för kommunen att lägga eget anbud. Det här är ju även ett sätt att få en genomlysning och en granskning av ekonomin i en verksamhet och säkerställa att skattebetalarnas pengar används effektivt. Så det är absolut värt det, menar kommunalråd Roland Sjögren, KD.

"Förlorar trovärdighet"

Mats Andersson, regionchef på Svenskt Näringliv i Västerbotten tycker att det är positivt att man konkurrensutsätter verksamheter, men poängterar att det borde lämnas till det privata näringslivet när man gått ut med en upphandling.

– Jag tycker att kommunen förlorar trovärdighet genom sitt agerande. Risken är att man nästa gång får in ännu färre eller kanske inga anbud alls, säger han och ställer sig frågande till varför man konkurrensutsätter om man ändå väljer att göra det i egen regi, säger Mats Andersson.

Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Ladda fler