Anbudsutbildning

Känn till dina rättigheter och vinn fler upphandlingar

03 November 2020

En upphandling ska vara regelrätt och rättvis. Lär dig grundprinciperna i LOU och du har mycket enklare att förstå vilka möjligheter och rättigheter du har som leverantör.

Faktum är att lagen är utformad för att ge dig som leverantör rättvisa villkor gentemot alla andra som lämnar in anbud. Ändå blir det ibland fel, inte sällan redan innan upphandlingen är avgjord. Därför är det bra att vara aktiv, ställa frågor och inte ge upp. Det blir enklare om du vet vad du har för rättigheter och vad lagen tar hänsyn till.

Fem upphandlingsprinciper 

LOU bygger på fem grundprinciper som alla är tätt sammankopplade. De handlar om att ingen anbudsgivare får diskrimineras, oavsett var i Sverige man finns, vilken nationalitet man har eller ens om företaget är utländskt. En upphandling får alltså inte vara riktad till företag på en ort. 

Dessutom ska alla företag behandlas lika och ges samma möjlighet och förutsättningar att lämna anbud. Ingen leverantör ska ha någon extra fördel, och alla ska på samma gång få samma tillgång till samma information. I och med att ingen anbudsgivare ska ges någon fördel ska samma regler gälla för alla, som att uppfylla alla skall-krav (de krav som måste uppfyllas) och lämna in anbudet i tid.

Får inte ställa orimliga anbudskrav

proportionalitetsprincipen är grunden att man inte får ställa orimligt höga krav i upphandlingar, som hur många år ditt företag varit verksam, företagets omsättning eller krav på så många referenser att endast ett fåtal leverantörer kan lämna anbud.

Öppenhetsprincipen innebär kort att du kan kräva att upphandlingen görs så att du kan förstå texten i anbudsunderlaget. Gör du inte det – fråga. Fråga också vilka krav som måste uppfyllas. Det ska framgå tydligt. Alla ska kunna ha tillgång till information om upphandlingen, att den görs och vad den innehåller. Det är därför det heter offentlig upphandling, inte för att det är det offentliga som upphandlar utan för att upphandlingen (inköpet) sker offentligt. Du har också rätt att få resultatet av upphandlingen om du lämnat anbud. 

Till sist finns det en grundprincip som handlar om att intyg och certifikat från ett EU eller EES-land ska gälla i en svensk upphandling på samma sätt som svenska handlingar gäller i EU och EES.

Några viktiga råd

  • Se till att du enkelt hittar de upphandlingar som gäller de varor och tjänster du kan erbjuda.
  • Läs igenom anbudsunderlaget (det som berättar vad som ska köpas in och vilka krav som ställs).
  • Svårt att förstå? Fråga! Men bara innan sista anbudsdag gått ut. Efter det är det i regel för sent.
  • Uppfyller du kraven? Lägg ett anbud.
  • Skriv ett så tydligt anbud du kan.
  • Tycker du att upphandlingen bryter mot någon av de fem principerna? Berätta det.
  • Om du känner dig orättvist behandlad – gör något. Det handlar inte bara om dina utan allas framtida affärer.
Anbudsutbildning Ny hållbarhetshjälp till IT-inköpare

Ny rapport hjälper inköpare att ta reda på om produkterna de upphandlar verkligen är socialt och miljömässigt hållbara.

Anbudsutbildning Bättre upphandlingar kan effektivisera kollektivtrafik

Sveriges Bussföretags årliga genomgång av genomförda upphandlingar av linjelagd busstrafik visar att det finns pengar att hämta för landets...

Anbudsutbildning Fåtal inköpskategorier står för största klimatpåverkan

Fem inköpskategorier står för 75 procent av de kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimat påverkan.

Anbudsutbildning Elektrifierade transporter kan slå ut biogasen

Regeringen, med infrastrukturminister Tomas Eneroth i spetsen, har stärkt sina satsningar på elektrifiering av transportsektorn, samtidigt som...

Ladda fler