Anbudsutbildning

Känn till dina rättigheter och vinn fler upphandlingar

03 November 2020

En upphandling ska vara regelrätt och rättvis. Lär dig grundprinciperna i LOU och du har mycket enklare att förstå vilka möjligheter och rättigheter du har som leverantör.

Faktum är att lagen är utformad för att ge dig som leverantör rättvisa villkor gentemot alla andra som lämnar in anbud. Ändå blir det ibland fel, inte sällan redan innan upphandlingen är avgjord. Därför är det bra att vara aktiv, ställa frågor och inte ge upp. Det blir enklare om du vet vad du har för rättigheter och vad lagen tar hänsyn till.

Fem upphandlingsprinciper 

LOU bygger på fem grundprinciper som alla är tätt sammankopplade. De handlar om att ingen anbudsgivare får diskrimineras, oavsett var i Sverige man finns, vilken nationalitet man har eller ens om företaget är utländskt. En upphandling får alltså inte vara riktad till företag på en ort. 

Dessutom ska alla företag behandlas lika och ges samma möjlighet och förutsättningar att lämna anbud. Ingen leverantör ska ha någon extra fördel, och alla ska på samma gång få samma tillgång till samma information. I och med att ingen anbudsgivare ska ges någon fördel ska samma regler gälla för alla, som att uppfylla alla skall-krav (de krav som måste uppfyllas) och lämna in anbudet i tid.

Får inte ställa orimliga anbudskrav

proportionalitetsprincipen är grunden att man inte får ställa orimligt höga krav i upphandlingar, som hur många år ditt företag varit verksam, företagets omsättning eller krav på så många referenser att endast ett fåtal leverantörer kan lämna anbud.

Öppenhetsprincipen innebär kort att du kan kräva att upphandlingen görs så att du kan förstå texten i anbudsunderlaget. Gör du inte det – fråga. Fråga också vilka krav som måste uppfyllas. Det ska framgå tydligt. Alla ska kunna ha tillgång till information om upphandlingen, att den görs och vad den innehåller. Det är därför det heter offentlig upphandling, inte för att det är det offentliga som upphandlar utan för att upphandlingen (inköpet) sker offentligt. Du har också rätt att få resultatet av upphandlingen om du lämnat anbud. 

Till sist finns det en grundprincip som handlar om att intyg och certifikat från ett EU eller EES-land ska gälla i en svensk upphandling på samma sätt som svenska handlingar gäller i EU och EES.

Några viktiga råd

  • Se till att du enkelt hittar de upphandlingar som gäller de varor och tjänster du kan erbjuda.
  • Läs igenom anbudsunderlaget (det som berättar vad som ska köpas in och vilka krav som ställs).
  • Svårt att förstå? Fråga! Men bara innan sista anbudsdag gått ut. Efter det är det i regel för sent.
  • Uppfyller du kraven? Lägg ett anbud.
  • Skriv ett så tydligt anbud du kan.
  • Tycker du att upphandlingen bryter mot någon av de fem principerna? Berätta det.
  • Om du känner dig orättvist behandlad – gör något. Det handlar inte bara om dina utan allas framtida affärer.
Anbudsutbildning Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Anbudsutbildning Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Anbudsutbildning Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Anbudsutbildning Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler