Så behandlar PublicInsight dina personuppgifter

Så behandlar PublicInsight dina personuppgifter

Kontaktuppgifter för mer information och för att kunna utöva dina rättigheter finns i slutet av detta dokument.  

Kategorier av personuppgifter som PublicInsight samlar in och behandlar är till exempel: 

  • Identifikations- och kontaktuppgifter exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress och hemvist.  
  • Uppgifter relaterade till våra tjänsterInsamlade när kund eller annan användare besöker publicinsight.se dess underdomäner och tjänster kopplade till publicinsight.se
  • Det är också uppgifter som samlas in vid kommunikation med kunder kring våra tjänster som ändringar, beställningar, klagomål, e-post, kommentarer på vår webbplats samt kommunikation på exempelvis sociala medier samt uppgifter om geografisk positionering och kommunikation via våra tjänster.

Uppgifter om preferenser och kundnöjdhet

De kan ske på aktivitetsnivå i användandet av våra tjänster, vilka tjänster som används, personliga inställningar och enkätsvar.  

För våra tjänster

För att kunna tillhandahålla våra tjänster kan PublicInsight komma att behandla särskilda kategorier av personuppgifter när uppgifter krävs för tjänsterna utveckling och användbarhet.

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller leverantörer som arbetar för vår räkning. Vi ställer samma krav på dem som på oss.

Vid fullgörande av avtal

PublicInsight behandlar personuppgifter för att i första hand dokumentera, verkställa och administrera avtal med kunder som att kunna ingå, fullgöra och säga upp avtal men också kunna hantera kundrelationen.

Våra skyldigheter

För att PublicInsight ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser ser vi till att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) och att uppfylla dina rättigheter som registrerad att kunna få uppgifter rättade om de otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga men också att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du kan också kräva radering av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 

Du ska vidare kunna erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas och få en kopia på dessa.

Kontaktuppgifter

PublicInsight
Sankt Eriksgatan 121B
113 43 Stockholm
Tel: 08-503 898 10
support@publicinsight.se