stopp för korruption

Foto: Ivana Divišová/Pixabay

Marknadsförståelse

Första handlingsplanen mot korruption klar

11 January 2021

Den första nationella handlingsplanen mot korruption välkomnas från flera håll.

Den nationella handlingsplanen (PDF) är den första i sitt slag i Sverige och gäller för perioden 2021-2023. I handlingsplanen beskrivs en målsättning för arbetet mot korruption. Där finns även rekommendationer för olika arbetssätt samt principiella utgångspunkter för det förebyggande arbetet.

Förtroende

Innehållet i handlingsplanen riktar framför allt till de statliga förvaltningsmyndigheterna men berör även statligt ägda bolag.

– Korruption skadar människors förtroende för institutionerna och riskerar att urholka rättsstatens legitimitet. Med utgång i handlingsplanen tar regeringen nu ett nytt och viktigt steg för arbetet mot korruption i offentlig sektor, säger civilminister Lena Micko.

Mätningar saknas

I handlingsplanen konstateras att det saknas mätningar av hur omfattande korruptionen är i Sverige. Anledningen till detta är att korruption anse vara mycket svår att mäta. Detta främst för att många mutbrott inte anmäls något som gör mörkertalet stort. Dessutom är korruption inte bara begränsat till mutbrott.

Ett etablerat sätt att uppskatta korruptionsproblem är istället att utgå från människors uppfattningar om förekomst av korruption. En av de mest etablerade mätningarna är Corruption Perception Index (CPI) som tas fram av Transparency International. Där har Sverige halkat efter i statistiken jämfört med sina nordiska grannar.

Kommuner

Därför anses tidpunkten för handlingsplanen vara väl vald. Inte minst för kommuner, regioner och kommunala bolag som på senare tid satts under lupp i misstänkta fall av korruption.

Ett fall är ett kommunal bolag i Sundsvall där en tidigare hög chef polisanmäldes av sin egen styrelse för ekonomiska oegentligheter och som nu utreds av riksenheten mot korruption.

I anslutning till SVT:s bevakning av ärendet kommenterade Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, att tjänstemannaansvaret borde återinföras. Tjänstemannaansvar innebar ett personligt ansvar hos statliga och kommunala tjänstemän som fram till 1975 kunde dömas för felaktigheter i tjänsteutövningen.

Inget sedan 2012

Det är över åtta år sedan det genomfördes en granskning av korruption i den kommunala sektorn. Regeringen gav 2011 Statskontoret i uppdrag att ta fram ett samlat underlag som ger en bild av rättspraxis, forskning och uppfattningen om förekomsten av korruption i kommuner och landsting samt kommun- och landstingsägda företag.

En av den studiens slutsatser var att andelen tjänstemän och förtroendevalda som uppfattar att det förekommer korruption hade ökat under perioden 2008–2012. Trots detta har inget gjorts. Förrän nu.

– Sveriges Kommuner och Regioner välkomnar regeringens handlingsplan mot korruption. SKR arbetar aktivt med att stödja kommuner och regioner i arbetet mot korruption. Korruptionsbekämpning är dock ett arbete som måste föras på alla nivåer i samhället, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Regeringsuppdrag

I anslutning till handlingsplanen ger Regeringen Statskontoret i uppdrag att främja antikorruptionsarbetet vid myndigheterna. Statskontoret ska bland annat ta fram ett stöd för hur man analyserar risker för korruption, utveckla samverkan mellan myndigheter som arbetar med detta samt löpande rapportera hur arbetet fortskrider. Arbetet ska pågå mellan januari 2021 och december 2023.

Kan ta rygg på näringslivet

– De arbetssätt som ingår i handlingsplanen är grundläggande för ett effektivt antikorruptionsarbete. Det är av stor vikt att samtliga aktörer inom den offentliga förvaltningen implementerar dessa och följer upp utvecklingen. Här kan även IMM:s Kod mot korruption i näringslivet ge stöd i hur man på ett etiskt sätt förhåller sig till frågorna såväl inom privat som offentlig sektor, säger Hayaat Ibrahim, tillförordnad generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM).

Marknadsförståelse Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Marknadsförståelse Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Marknadsförståelse Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Marknadsförståelse Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler