Byggkran och byggnadsarbetare.

Byggandet är starkt, trots pandemin, och nu skriver Boverket upp sin prognos for 2021. Foto: Shivendu Shukla/Unsplash

Fåtal inköpskategorier står för största klimatpåverkan

03 June 2021

Fem inköpskategorier står för 75 procent av de kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimat påverkan.

Offentliga inköp har inte bara en väsentlig klimat- och miljöpåverkan utan också ett särskilt ansvar att med hållbara affärer minska denna påverkan. Ett av de områden för de offentliga inköpen som står för en betydande klimatpåverkan är de kommunala bostads- och fastighetsbolagen. 2019 stod de offentliga inköpen för 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Kommunerna har stor påverkan

Deras inköp uppgick 2019 till drygt 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande. Det motsvarar 9 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp som under samma år uppgick till 23,5 miljoner ton. Kommunerna tillsammans med sina bostads- och fastighetsbolag står för mer än hälften av de offentliga inköpens klimatpåverkan. Detta visar Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys.

Fem kategorier står för 75 procent

– Miljöspendanalysen ger siffror på vilka typer av inköp som ger störst klimat- och miljöpåverkan. Det gör det möjligt att arbeta strategiskt för att minska inköpens negativa påverkan, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Fem inköpskategorier står för 75 procent av bolagens påverkan. Dessa inköpskategorier är byggentreprenader, fjärrvärme, elektricitet, bygg- och anläggningsmaterial samt hantverkstjänster.

Fokusera på störst påverkan

– Genom att fokusera på de inköp som har störst påverkan blir klimatarbetet effektivt och nyttan per investerad krona störst, säger Jens Johansson.

Han slutar med att tillägga att de viktigaste åtgärderna för att minska de kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimatpåverkan är att ställa hållbarhetskrav vid byggentreprenader och att energieffektivisera.

Ny hållbarhetshjälp till IT-inköpare

Ny rapport hjälper inköpare att ta reda på om produkterna de upphandlar verkligen är socialt och miljömässigt hållbara.

Bättre upphandlingar kan effektivisera kollektivtrafik

Sveriges Bussföretags årliga genomgång av genomförda upphandlingar av linjelagd busstrafik visar att det finns pengar att hämta för landets...

Elektrifierade transporter kan slå ut biogasen

Regeringen, med infrastrukturminister Tomas Eneroth i spetsen, har stärkt sina satsningar på elektrifiering av transportsektorn, samtidigt som...

Ladda fler