Entry

PublicInsight Entry – En väg in
till den offentliga marknaden

–> ökar tillgängligheten
–> skapar en fungerande matchning
–> förnyar affärsprocessen

–> ökar tillgängligheten
–> skapar en fungerande matchning
–> förnyar affärsprocessen

PublicInsight Entry – En väg in
till den offentliga marknaden

–> ökar tillgängligheten
–> skapar en fungerande matchning
–> förnyar affärsprocessen

–> ökar tillgängligheten
–> skapar en fungerande matchning
–> förnyar affärsprocessen

PublicInsight Entry

Ett unikt erbjudande som kombinerar skärpan i en affärsstrategisk analys med praktiska och konkreta råd för hur den offentliga affären ska fungera. Genom workshops och rapporter säkerställer vi att ni tar till er av insikter och data på ett sätt som skapar nytta under lång tid framöver.

 • Workshop – ”Utblick”: Skapar en bättre förståelse för den offentliga marknadens affärsmöjligheter och ger insikter om hur man påverkar.
 • Nulägesanalys: Vi synliggör er marknadsandel och era konkurrenters affärer.
 • Affärsprognos: Var finns de kommande affärerna – Hur kan ni ta del av dem?
 • Interaktiv workshop – ”Strategi för offentlig affär”: Så går vi från reaktiv till proaktiv och lär kunden att köpa. Ni får en kickstart i era egen förändringsprocess i sättet att göra offentliga affärer på bästa sätt.
 • PublicInsights verktyg: Kontinuerligt stöd och omvärldsbevakning från PublicInsights tjänster för anbudsstöd och matchning på den offentliga marknaden.

Fem insatser som skapar framgångsrika offentliga affärer och vinnande anbud
Vi berättar hur!

Så här går det till

PublicInsight Entry består av två workshops, två rapporter samt en verktygslåda i form av PublicInsights andra tjänster. Med dessa tar vi oss tillsammans framåt på vägen mot effektiva och lönsamma offentliga affärer.

Utblick – Workshop
 • Så här ser marknaden ut och så här fungerar den
 • Olika köpare och deras besluts- och inköpsprocess
 • Vägen in till den offentliga affären
 • Likheter/olikheter med B2B
 • Allmänna myter som försvårar för affärsprocessen – interna och externa
 • Anbudsprocessen som en affärsprocess
Strategi – Workshop
 • Offentlig information som affärsstöd
 • Segmentering, affärsvärden och potential
 • Hur går ni från att sälja reaktivt till att skapa er egen affär (proaktiv)
Nulägesanalys – Rapport
 • Köparbild – vilka köper och för hur mycket
 • Konkurrensbild – vem säljer till vem och för hur mycket
Affärsprognos – Rapport
 • Avtalskalender – vilka avtal finns? Vilka handlas upp
  kommande 3 år
 • Affärskalender – var/vem gör affärerna de kommande
  3 åren – med faktiska värden
Verktyg – Två års tillgång till PublicInsights tjänster
 • Guidning i beslutsprocess
 • Urval
 • Strategi
AffärsuppläggTotalt 100 000 kr*

*I upplägget ingår två workshops om 2 timmar, analys av 20 konkurrenter och upp till 100 avtal (Tillkommande debiteras enligt offert)
Varje delrapport motsvarar en kostnad på 30.000 kr.
Leverans sker digitalt.

Vill du veta mer?
Låt oss berätta mer om hur ni kan ta er vidare på vägen mot lönsamma offentliga affärer
Boka ett möte