Konkurrensanalys

Vill sänka sina kostnader genom att slippa upphandla

Sveriges Allmännytta vill slippa upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Anledningen är att de anser upphandling ger högre kostnader för dem än för deras privata konkurrenter.

Licensavgift för taxi kan ge sundare konkurrens

Det är dags för licensavgift för taxifordon anser Svensk Taxi. Stefan Fölster, chef på Better Future Economics, har tittat på hur och varför.

Inte tillåtet vägra privata företag mark till fibernät

Hässleholms kommun får inte hindra privata fiberföretag att gräva ner fiber i kommunen genom att vägra upplåta mark.