Jämställdhet

Luleå tar täten i fakta kring jämställd upphandling

Luleå ökar nu kunskapen om hur jämställda deras upphandlingar är genom sitt eget Köparmaktindex™ Fokusområde: Jämställdhet. Luleå är en av de kommuner som kommit längts i landet när det gäller att ställa jämställdhetskrav offentliga upphandlingar.

Klen jämställdhet vid mångmiljardköp

Kommuner, regioner och statliga myndigheter upphandlar för 100-tals miljarder varje år, men endast 13 procent av de upphandlade bolagen har en jämställd styrelse.

”Det finns många sätt att införa krav på jämställdhet”

Det finns många sätt att införa krav på jämställdhet. Det anser Iqbal Musaji, koncerninköpschef på Borås Stad.

Köparmaktindex™ visar stora brister i jämställdhet

Offentliga affärer för 266 miljarder kronor görs med företag som inte har någon kvinna i styrelsen. Den visar också att endast 13,2 procent av affärerna görs med företag som har en jämställd styrelse. Det är några fakta från PublicInsights rapport ”Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet”.

Kravställning en av många vägar till strukturförändring

Allt färre kvinnor väljer att starta företag och oftast i mindre skala än män enligt en färsk rapport. Upphandling kan vara ett verktyg för att ändra denna utveckling.

Köparmaktindex™️ Fokusområde: Jämställdhet

Här kan du ladda ner hela rapporten som PDF.