Direktupphandling

Få bjuder in leverantörer till direktupphandlingar

En fjärdedel av leverantörerna har, under det senaste året, inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling. Det visar undersökningen Anbudsbarometern.

Nu ska reglerna för direktupphandling ses över

Nu reglerna för direktupphandling från 2014 ses över. Statskontoret ska göra översynen som kan ge nya beloppsgränser.

Ännu ett företagsregister för enklare direktupphandling

Härnösand, där Linda Högdal är upphandlingschef, är senaste kommunen att upprätta ett register där företag kan registrera sig i syfte att underlätta för kommunen att hitta leverantörer för direktupphandlingar.

Södertälje köpte in utan avtal eller upphandling

Konkurrensen sattes ur spel på Södertälje kommun köpt in entreprenad till ett parkeringshus, utan avtal eller upphandling.

Direktupphandling möjlig dörr till offentliga affärer

De flesta inköp på den offentliga marknaden sker genom så kallad direktupphandling. Detta ger mindre leverantörer chansen att göra sin första affär mot offentliga aktörer.