Köparmaktindex

Jämställdhet

Köparmaktindex™ visar stora brister i jämställdhet

08 March 2021

Offentliga affärer för 266 miljarder kronor görs med företag som inte har någon kvinna i styrelsen. Den visar också att endast 13,2 procent av affärerna görs med företag som har en jämställd styrelse. Det är några fakta från PublicInsights rapport ”Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet”.

I rapporten ”Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet” har PublicInsight analyserat landets samtliga aktiebolags styrelsesammansättning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten har jämförts med de bolag som är leverantörer till kommuner, regioner och myndigheter. Resultaten visar bland annat att det inte finns en enda kvinna i styrelsen hos 43 procent av de offentliga leverantörerna. Samtidigt utgör bolag med en man som vd, 75 procent av de bolag som gör offentliga affärer, med ett inköpsvärde om 365 miljarder kronor.

– Motsvarande inköpsvolym från aktiebolag som leds av en kvinna som vd är 121 miljarder kronor, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, med mångårig erfarenhet av offentliga analyser.

Läs mer i Svenska Dagbladets artikel som fångats upp här

Omfattar över 618 000 aktiebolag

Rapporten redovisar fördelningen av beslutsmakten i de aktiebolag som är leverantörer till offentlig sektor. Totalt omfattar rapporten en sammanställning över 618 000 aktiebolag varav 116 000 av dem fakturerade offentlig sektor under 2019. Det innebär att cirka 19 procent av det totala antalet aktiebolag också är leverantörer till offentlig sektor. Inköpsvärdet som dessa aktiebolag står för uppgår till cirka 620 miljarder kronor.

Ladda ner hela rapporten här

Rapporten är utvecklad från ett delresultat från ett Vinnova-projekt. Inom ramen för projektet som PublicInsight genomför tillsammans med Borås Stad fanns det en inriktning som handlade om jämställdhet i kravställningen i den offentliga upphandlingen.

Detta resulterade i att det gjordes en analys över sammansättningen i styrelser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Resultaten var så tydliga att vi valde att göra en större analys, säger Fredrik Tamm.

3 av 10 kvinnor i bolagsstyrelserna

Rapporten använder stiftelsen Allbrights definition av en jämställd styrelse på de offentliga leverantörerna, som betyder ett förhållande mellan män och kvinnor som skall ligga mellan 40-60 procent . 

Endast 13,2 procent av affärerna görs med företag som har en jämställd styrelse. I privata aktiebolag som gjorde offentliga affärer under 2019 finns det kvinnor i cirka 3 av 10 bolagsstyrelser.

8 av 10 bolag har en man som VD

Fördelningen mellan bolagen med registrerad vd visar att 8 av 10 bolag har en VD som är en man.

– Vi har sammanställt hela den offentliga marknadens inköp i ett Köparmaktindex som bland annat visar dess förmåga att värdera och kravställa sina inköp utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten visar jämställdhetssituationen i landets aktiebolag i allmänhet och i de som är leverantörer till offentlig sektor i synnerhet, säger Fredrik Tamm.

Rapporten har brutit ner och gjort statistik på alla de 247 000 personer som har vd eller styrelseuppdrag utifrån jämställdhet som variabel. 

PublicInsights tillgång till stora datamängder gör det möjligt att kunna analysera branscher och delområden inom offentlig upphandling.

Ladda ner hela rapporten här

3 responses to “Köparmaktindex™ visar stora brister i jämställdhet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *