BI

Fångar allt på den offentliga marknaden

En business intelligencetjänst som fångar händelser som påverkar den offentliga marknaden

En business intelligencetjänst som fångar händelser som påverkar den offentliga marknaden

PublicInsight BI
gör händelser till beslutsunderlag

Vi ger dig en business intelligencetjänst som fångar händelser om offentliga affärer, det enda du behöver göra är att registrera ditt PublicInsight-konto för att kunna sätta igång

Vi ger dig en business intelligencetjänst som fångar händelser om offentliga affärer, det enda du behöver göra är att registrera ditt PublicInsight-konto för att kunna sätta igång

Nyheter

Vägarbete

Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna

19 August 2021
En granskning gjord av Riksrevisionen visar att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för ny infrastruktur. Och trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut.
Mats Andersson, regionchef på Svenskt Näringliv i Västerbotten.

Kommunens vann anbud med halva priset

23 September 2021
Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom gata-park. Samtliga av dessa vanns dock av kommunen själva. Kommunens anbud låg under halva priset från det högsta anbudet som kommit in.
Snöröjning

Smartare snöröjning när Växjö upphandlar innovativt

20 September 2021
Under 2020 började Växjö kommun med ett för dem nytt sätt att upphandla – på innovationspartnerskap istället för en färdig produkt eller lösning. Snart drar den ”smarta snöröjningen” igång som är ett av tre tilldelade innovationskontrakt.
Lars Hemmingsson, branschutvecklingschef på Maskinentreprenörerna.

”Light-upphandlingar” ska att öppna för mindre företag

17 September 2021
Storleken och komplexiteten på förfrågningsunderlagen från Trafikverket gör det många gånger svårt för de mindre företagen att vara med och räkna på jobben. Nu håller Trafikverket i Göteborg på att utforma ett ”light-underlag”.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med din offentliga affär?
Kontakta oss

I fokus

Dialog mellan parter

Prata med upphandlaren

Alla inblandande får ut mer av att föra dialog kring upphandlingar. Så här går det till.

Många myter kring dialog

Det finns flera myter om dialog kring upphandlingar som lever kvar hos både upphandlare och leverantörer. Vi hjälper till att reda ut vad som gäller.
Grönt ljus

Den som vet mer vinner mer

En upphandling ska vara regelrätt och rättvis. Lär dig grundprinciperna i LOU och du har mycket enklare att förstå vilka möjligheter och rättigheter du har som leverantör.