Beslutsunderlag för lönsamma offentliga affärer

PublicInsight BI

Vägen till lönsamma offentliga affärer

Vägen till lönsamma offentliga affärer

Beslutsunderlag för lönsamma offentliga affärer 

PublicInsight BI består i grunden av ett omvärldsbevakningsverktyg som via vår partner NewsMachine samlar in och kategoriserar relevanta händelser relevanta för dina offentliga affärer. Det kan röra sig om nya lagar och regler, protokoll i en nämnd eller en artikel eller ett stycke i en artikel på en av våra etablerade mediesajter som är av avgörande betydelse för hur du utformar dina anbud.

Händelserna publiceras på sajten under ämnesrubriker som vi kallar för våra Fokusområden. Fokusområdet om ”offentliga affärer” ingår som en kostnadsfri del i ditt PublicInsight-konto medan de ämnen som är specifika för just din affär är ett tillägg till kontot och faktureras månadsvis.

Genom vårt nätverk av experter kan vi dessutom erbjuda dig att ta del vilken effekt en händelse kan få på marknaden i stort eller inom din bransch, vi erbjuder i dag analyser eller rapporter som ger dig ett underlag för beslut. Dessa publikationer omvandlar fakta till beslutsunderlag och ger dig som användare av PublicInsight BI ett avgörande övertag över dina konkurrenter. Experterna kan också bistå med affärssammanfattningar och djupanalyser utifrån specifika kundbehov.

Genom BI vill vi göra vad vi kan för att öka effektiviteten i de offentliga affärerna och locka fler att engagera sig, intressera sig, lära sig och anpassa sina organisationer till att både göra och ta emot fler affärer.

Dessutom gräver vi djupt inom den data som finns tillgänglig kring offentliga affärer. Genom att analysera affärsvärden via vår partner DS Insikt kan vi skapa en bild av hur köparna agerar, dina konkurrenters affärer och vilken potential som finns på marknaden för dig.