Linda Högdal, upphandlingschef Härnösand

Linda Högdal, upphandlingschef Härnösand som Linda Högdal, upphandlingschef i Härnösand, den senaste kommunen att upprätta ett företagsregister för enklare direktupphandling.

Direktupphandling

Ännu ett företagsregister för enklare direktupphandling

26 March 2021

Härnösand, där Linda Högdal är upphandlingschef, är senaste kommunen att upprätta ett register där företag kan registrera sig i syfte att underlätta för kommunen att hitta leverantörer för direktupphandlingar.

En rad kommuner har upprättat företagsregister, ibland kallade leverantörsbanker, i syfte att framför allt låta små och medelstora företag registrera sin verksamhet i marknadsföringssyfte, allt för att underlätta för kommunen att hitta deras företag i samband med direktupphandlingar. Bland de kommuner som startat den här typen av register kan nämnas Partille, Tyresö, Vallentuna och inte minst Härryda kommun som kommer att nämnas senare i denna text.

Examensarbete tar upp möjligheten

I ett examensarbete på industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle från 2019 av Joacim Knapp och Robin Toth, "Direktupphandling i offentlig sektor – En fallstudie hos Sveriges regioner för att effektivisera inköpsprocessen" (PDF), anges att leverantörsbanken kan vara ett sätt att öppna upp för fler små- och medelstora företag att delta i den offentliga affären.

"Ett effektiviseringsförslag som bör vara laglydigt är då att bygga upp en slags “leverantörsbank” för olika produkter och välja slumpmässigt mellan dem vid olika upphandlings- eller avropstillfällen. Detta skulle också kunna göras med ramavtal om icke-exklusivitet mellan några leverantörer finns i ett avtal. Detta skulle troligen också gynna mindre aktörer som ej har samma resurser att avvara till anbudsarbete, vilket ofta är ett hinder för medverkan enligt Respondent B", står det bland annat i examensarbetet under rubriken "Effektiviseringsåtgärder i direktupphandling".

Härnösand inspirerade av Härryda

Senast i raden är Härnösands kommun, som också vill möjliggöra och underlätta för det lokala näringslivet att göra affärer med kommunen. De lanserar en e-tjänst där företagare kan registrera sitt företag.

– Trycket på upphandling är alltid stort och vi vill vara en möjliggörare och underlätta för det lokala näringslivet att göra affärer med kommunen. Nu satsar vi på en ny e-tjänst där vi hoppas att företag registrerar sig. På så vis får vi en bank med företagare som underlättar arbetet när kommunen har behov av att göra direktupphandlingar. Vi har inspirerats av Härryda kommun, som har det här upplägget, säger Linda Högdal, upphandlingschef på Härnösands kommun.

Köper in för 450 miljoner kronor

Härnösands kommun köper årligen varor och tjänster för cirka 450 miljoner kronor. Kommunens målsättning är att ha en hållbar, effektiv och rättssäker upphandling där konkurrensen tillvaratas och kommunens resurser används på bästa sätt.

– Från upphandlingsenheten lägger vi just nu stort fokus på att informera och att samverka i syfte att öka förståelsen för upphandlingsprocessen. Senare i vår bjuder vi in till en anbudsskola där vi ger tips och råd på vad som kan vara bra att tänka på när man ska lämna anbud till kommunen, säger Linda Högdal.

Direktupphandling Tunnelbaneprojekt delas upp för att ge fler anbud

Istället för ett enda stort kontrakt gällande systemhandlingar och järnvägsplan för tunnelbaneutbyggnaden till Älvsjö väljer Region Stockholm...

Direktupphandling Offentliga köp av ekologisk mat minskade under pandemin

De offentliga inköpen av ekologisk mat har minskat under pandemiåret men är sakta på väg upp igen. Kommuner och regioner köper ungefär lika...

Direktupphandling Så vill Byggföretagen få till en sundare konkurrens

Ett ökat fusk i samhällsbyggnadsbranschen har lyfts fram i flera rapporter den senaste tiden – något som nu fått Byggföretagen att reagera....

Direktupphandling Kommunens vann anbud med halva priset

Lycksele kommun ville få in fler privata arbetsgivare och stärka sitt företagsklimat. Därför gick man ut med fyra olika upphandlingar inom...

Ladda fler