PublicInsight

Välkommen till PublicInsight

Vi tillgängliggör den offentliga marknaden för både köpare och leverantörer

Vi tillgängliggör den offentliga marknaden för både köpare och leverantörer

Tjänster för att utveckla den offentliga marknaden

PublicInsight BI
Gör fakta till beslutsunderlag.
Vår marknadsanpassade nyhetstjänst fångar händelser som direkt eller indirekt påverkar affärerna på den offentliga marknaden.
Läs mer
Seriositetskontroll
Seriositetsbedömning av leverantörer.
Seriositetskontroll från PublicInsight skapar en bättre inköpsstyrning vilket leder till trygga och effektiva affärer med rätt leverantörer.
Läs mer
PublicInsight Entry
En väg in till den offentliga marknaden.
Fem insatser med affärsstrategisk analys samt praktiska och konkreta råd för att skapa framgångsrika offentliga affärer.
Läs mer

En tillgänglig offentlig marknad

Den offentliga affären är grunden för en modern välfärd. Det som behövs är konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den offentliga affären av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel. Vi på PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens.

Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att intresset för den offentliga marknaden är rekordstort.

Vi strävar därför efter att korta ner vår etableringsfas och lanserar ett par av PublicInsights tjänster i början av 2021. Samtidigt arbetar vi med att inhämta insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.

En offentlig affär där kompetens, tillgång och efterfrågan matchas, skapar bättre och mer värdefulla affärer till en fungerande modern välfärd .

Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyheter

Serverhall

Ny hållbarhetshjälp till IT-inköpare

10 June 2021
Ny rapport hjälper inköpare att ta reda på om produkterna de upphandlar verkligen är socialt och miljömässigt hållbara.
Busskur

Bättre upphandlingar kan effektivisera kollektivtrafik

3 June 2021
Sveriges Bussföretags årliga genomgång av genomförda upphandlingar av linjelagd busstrafik visar att det finns pengar att hämta för landets regioner genom att följa branschrekommendationer för bland annat fordon.
Byggkran och byggnadsarbetare.

Fåtal inköpskategorier står för största klimatpåverkan

3 June 2021
Fem inköpskategorier står för 75 procent av de kommunala bostads- och fastighetsbolagens klimat påverkan.

Boka ett möte med oss så gör vi förändringsresan tillsammans

Vi samlar insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.
Boka möte