PublicInsight

Välkommen till PublicInsight

Vi tillgängliggör den offentliga marknaden för både köpare och leverantörer

Vi tillgängliggör den offentliga marknaden för både köpare och leverantörer

Tjänster för att utveckla den offentliga marknaden

PublicInsight BI
Gör fakta till beslutsunderlag.
Vår marknadsanpassade nyhetstjänst fångar händelser som direkt eller indirekt påverkar affärerna på den offentliga marknaden.
Läs mer
Seriositetskontroll
Seriositetsbedömning av leverantörer.
Seriositetskontroll från PublicInsight skapar en bättre inköpsstyrning vilket leder till trygga och effektiva affärer med rätt leverantörer.
Läs mer
PublicInsight Entry
En väg in till den offentliga marknaden.
Fem insatser med affärsstrategisk analys samt praktiska och konkreta råd för att skapa framgångsrika offentliga affärer.
Läs mer

En tillgänglig offentlig marknad

Den offentliga affären är grunden för en modern välfärd. Det som behövs är konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den offentliga affären av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel. Vi på PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens.

Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att intresset för den offentliga marknaden är rekordstort.

Vi strävar därför efter att korta ner vår etableringsfas och lanserar ett par av PublicInsights tjänster i början av 2021. Samtidigt arbetar vi med att inhämta insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.

En offentlig affär där kompetens, tillgång och efterfrågan matchas, skapar bättre och mer värdefulla affärer till en fungerande modern välfärd .

Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyheter

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Korruption ökat hot mot den offentliga affären

1 July 2021
En rapport från Transparency International visar att allt fler anser att korruptionen ökar i Sverige. Det vill Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, Inger Ek, ta tag i med en europeisk standard.
avtal

Få bjuder in leverantörer till direktupphandlingar

25 June 2021
En fjärdedel av leverantörerna har, under det senaste året, inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling. Det visar undersökningen Anbudsbarometern.
Svenska pengar

Nu ska reglerna för direktupphandling ses över

21 June 2021
Nu reglerna för direktupphandling från 2014 ses över. Statskontoret ska göra översynen som kan ge nya beloppsgränser.

Boka ett möte med oss så gör vi förändringsresan tillsammans

Vi samlar insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.
Boka möte